Migration

Menenkültügy és migráció Magyarországon

Published: 27 December 2017

Milyen messze terjed Budapest befolyása? Hogyan hatott a menekültválság" a regionális együttműködésre? E tanulmány fontos háttérinformációkkal, tényekkel és adatokkal ismerteti meg az olvasót a „menekültválság” elmúlt három évéről, és annak társadalmi, politikai, szakpolitikai és diplomáciai utóhatásairól. Az Orbán-kormány menekültekkel, menedék- és migrációs ügyekkel kapcsolatos retorikáját és szakpolitikai lépéseit elemzi, de be is mutatja azok regionális kontextusát.

Refugees, Asylum and Migration Issues in Hungary

Published: 27 December 2017

How far does Budapest's influence extend? How has the "refugee crisis" affected regional cooperation? This study gives background information, facts and data on the last three years of the “refugee crisis”: its social, political, policy and diplomatic repercussions. An analysis of the Orbán government’s rhetoric and policy measures with regard to refugee, asylum and migration issues, highlighting the regional context.