Green New Deal

A Green New Deal for Europe

Published: 7 červenec 2014

Po finanční a ekonomické krizi roku 2008 přijaly vlády po celém světě různé ozdravné a záchranné balíčky, aby výrazně přispěly k hospodářskému oživení. Ve většině těchto balíčků jsou obsaženy i prvky na podporu ekologických inovací a "zelené ekonomiky", někdy i ve značném rozsahu. Studie Wuppertalského institutu analyzuje, jak je možné pomocí obdobných stimulů dosáhnout nejenom významných ekonomických a sociálních přínosů, ale přispět i k trvalé transformaci ekonomiky a společnosti směrem k její trvalé ekologické udržitelnosti.

Toward a Transatlantic Green New Deal

Published: 7 červenec 2014

Vážná finanční a ekonomická krize, která naplno vypukla na podzim roku 2008, neplnila jen hlavní titulky novin, ale také většinu vládních a obchodních jednání. Centrem pozornosti se staly záchranné kroky a stimulující balíčky bezprecedentního rozsahu doprovázející snahy odehnat přízrak tzv. druhé Velké deprese. V přímém kontrastu k přístupu volné ruky trhu z posledních tří desetiletí tak otázkou dneška není, zda může vláda sehrát užitečnou a centrální roli, ale jaká specifická vládní opatření by se měla zavést.