Fakta a pověry o proměnách energetiky (nejen) v Německu

Česká reakce na rozhodnutí Německa nahradit jaderné elektrárny obnovitelnými zdroji a postupným zvyšováním energetické účinnosti byla spíše kritická. Často jsme mohli slyšet o nepřipraveném rozhodnutí, které povede k vyšší spotřebě uhlí, zdražení elektřiny a ohrožení stability sítí.

Po prvních letech od začátku německé energetické revoluce však již můžeme vyhodnotit její přínosy a dopady ze skutečných čísel. Tato publikace představuje čtenáři nejčastější pověry o energetické proměně v Německu a přináší reálný pohled na ni, podpořený zkušenostmi a faktickými daty.

Proměna německé energetiky a především diskuze o její podobě trvá již téměř čtvrt století. Výsledky a zkušenosti s nahrazováním konvenčních energetických zdrojů obnovitelnými v jedné z nejsilnějších ekonomik světa může sloužit jako inspirace pro energetickou politiku České republiky.

Přínosy německé transformace v podobě dlouhodobého snížení znečištění ovzduší, tvorby sta tisíců nových pracovních míst a většího využití lokálních zdrojů, které pomáhají budovat energetickou soběstačnost německých regionů, jsou výsledkem jasné politické vize. Stabilní investiční prostředí se odráží ve volbě správných nástrojů pro podporu výstavby šetrných zdrojů. Posilování podílu šetrných zdrojů
v Německu je také očekávanou reakcí na aktuálně palčivou otázku evropské závislosti na dovozu fosilních paliv z Ruska a dalších politicky
nestabilních regionů.

Německá energetická revoluce vytvořila z obnovitelných zdrojů jeden z největších energetických zdrojů tamní ekonomiky. Současně však transformovala vlastnictví energetických zdrojů v Německu, které již nevlastní pouze nadnárodní energetické společnosti. Novými výrobci vlastní elektřiny a tepla se stali rodiny, zemědělci, města a obce. A těmto malým provozovatelům patří momentálně polovina veškerých obnovitelných zdrojů v Německu.

Product details
Date of Publication
2015
Publisher
Heinrich-Böll-Stiftung Praha a Aliance pro energetickou soběstačnost
Number of Pages
20
Licence