Česká debata o víceletém finančním rámci EU

16. prosince 2011
Tato publikace představuje sedm studií o tématech vztahujících se k různým politickým oblastem finanční perspektivy, jakož i k příjmové části rozpočtu EU. Jednotlivé příspěvky sloužily jako podklad pro diskusi odborníků ze státní správy, univerzit a nevládního sektoru a představitelů podnikatelů a zájmových skupin. Finální podoba studií obsahuje připomínky z diskusí, poskytuje přehled nejdůležitějších aspektů jednotlivých oblastí finanční perspektivy a popisuje pozice a názory různých zájmových skupin.

Publikace "Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské unie" ke stažení.