Současný populismus v Evropě a role médií

Populism - nápis z novinových výstřižků

Radikalizace a rozšíření populismu představuje jednu z výzev, kterým musí evropské liberální demokracie čelit. Abychom porozuměli dynamice populistického chování, je důležité pochopit, jakým způsobem populisté v současnosti využívají (a zneužívají) takzvanou uprchlickou krizi, geopolitické výzvy, terorismus, ekonomické a sociální nerovnosti ve společnosti a jak k tomuto využívají pomoci nejen bulvárních médií. Důležitým aspektem současného populismu je právě jeho provázanost s mediálním prostorem, ať už tím mainstreamovým či alternativním, což může vést ke stále rostoucímu vlivu médií na politické dění. Konference přinese komparativní analýzy rétoriky a aktivit jednotlivých populistických uskupení v Evropě v mediích, či jejich využívání nových sociálních sítí. Zvláštní pozornost bude věnována roli médií během Brexitu, nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech a mediální rétorice režimů neliberální demokracie v Polsku a Maďarsku.

Během konference vystoupí se svými příspěvky přední experti na populismus – profesorka Nadia Urbinati (Columbia University, New York), která bude mluvit o populismu v éře „posluchačské demokracie“; profesor Hanspeter Kriesi (European University Institute, Florencie) se bude zabývat výzvami současného populismu; profesor Wolfgang Merkel (Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, Berlín) bude hovořit o rozdílech mezi populismem na západě a východě Evropy.

Konference je rozdělena do 11 panelů. Během prvního dne se příspěvky budou zaměřovat na teoretické přístupy k populismu a rolí médií v otázce Brexitu. Večer pak bude následovat panelová diskuze předních novinářů ze středoevropských zemí, kteří budou debatovat nad jejich vnímáním vztahu populismu a médií. Druhý den konference přinese množství případových a komparativních studií jednotlivých populistických uskupení, jejich rétoriky, působení v mediálním prostoru a využívání nových sociálních médií.

Konference je organizována Institutem mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, pražskou kanceláří Heinrich-Böll-Stiftung a Goethe-Institutem. Záštitu nad konferencí převzal rektor Karlovy Univerzity v Praze, profesor Tomáš Zima. V příloze naleznete podrobnější informace o hlavních řečnících, stejně jako kompletní program.

Webové stránky konference: http://populism.fsv.cuni.cz/