Česko hledá budoucnost: Shrnutí (a Sborník) projektu

 

 

Pražské zastoupení nadace Heinrich-Böll-Stiftung spolu s analytickým centrem Glopolis a Green European Foundation představují shrnutí projektu Česko hledá budoucnost. (Celý sborník můžete stáhnout zde)

„Cílem projektu Česko hledá budoucnost je obohatit veřejnou debatu nejen o nová věcná řešení komplexních otázek, ale také ukázat, že bez zásadního rozšíření a uplatnění demokratických procedur v praxi české politiky není možné se ze současné stagnace vymanit.“

„Cesta k oživení české demokracie vede zaprvé přes změnu pravidel, která regulují naše soužití, to, jak si vládneme a jak nakládáme s našimi zdroji, a zadruhé skrze obrodu občanství, tedy naplnění tohoto pojmu novým významem v prostoru České republiky i Evropské unie.“

„Tím nejdůležitějším úkolem je proto nyní vybudovat kvalitní společenské instituce, které experimentování, objevování, učení, a především zapojení občanů do veřejného života co nejvíce usnadní. Přispět do takové debaty a vtáhnout do ní další aktéry je hlavním cílem projektu a širšího procesu Česko hledá budoucnost.“

„Tříletý projekt Česko hledá budoucnost sestával ze série setkání mezi autory dílčích studií, řady tematických diskuzních seminářů za účasti více než stovky expertů/expertek, akademiků/akademiček, zástupců/zástupkyň veřejné sféry, podnikání i občanských iniciativ a z debat otevřených širší veřejnosti.“

Product details
Date of Publication
2014
Publisher
Heinrich-Böll-Stiftung v Praze, Green European Foundation, Glopolis
Number of Pages
50
Licence
Files
chb-pro-web2015.pdf